Câu đố điền từ vào chỗ trống khiến hàng trăm người tìm mãi không ra

Đáp án đúng là 16

Từ hai hình trên, ta tìm quy tắc chia số dưới cùng cho số trên bên phải, sau đó bình phương sẽ ra số bên trái.

(40 : 5)2 = 82 = 64

(63 : 7)2 = 92 = 81

Trong phép tính cuối cùng, chúng ta có:

(16 : 4)2 = 42 = 16

Vậy số cần tìm là 16

Nguồn: http://danviet.vn/cau-do-dien-so-vao-cho-trong-khien-ca-tram-nguoi-tim-mai-khong-ra-quy-luat-502…Nguồn: http://danviet.vn/cau-do-dien-so-vao-cho-trong-khien-ca-tram-nguoi-tim-mai-khong-ra-quy-luat-50202151105922499.htm

Theo Minh Châu (Dân Việt)

Similar Posts

Trả lời