Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn năm 2022.


Học viện Báo chí và Tuyên truyền Công bố điểm chuẩn theo 3 phương thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường tính theo thang điểm 30 cho hầu hết các ngành thuộc khối lý thuyết và thang điểm 40 cho các ngành thuộc khối chuyên nghiệp.

Nếu xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh cần đạt từ 8 điểm trở lên. Tương tự, với hình thức xét tuyển kết hợp, thí sinh phải đạt IELTS (hoặc chứng chỉ tương đương) từ 6.5 trở lên.

Điểm chuẩn của trường năm nay dao động từ 22,88-37,6.

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 37,6 điểm khối D78, R26 (thang điểm 40). So với năm ngoái, mức điểm này giảm 0,47 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có điểm chuẩn thấp nhất trường là 22,88 điểm ở khối A16 (thang điểm 30).

Như sau:


Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 2

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 3

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 4

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 5

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 6

Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,32

Học viện Tài chính thông báo chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT và xét kết hợp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả kỳ thi THPT.

Như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn - 7

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-hoc-vien-tai-chinh-cong-bo-diem-chu…Nguồn: https:// nongthonviet.com.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-hoc-vien-tai-chinh-cong-bo-diem-chuan-1396990.ngn

Thêm trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2022

Ngày 16/9, thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2022.

Theo HÀ ANH (Miền quê Việt Nam)

Similar Posts

Trả lời