Học viện Tài chính có điểm xét tuyển cao nhất là 24, điểm chuẩn có tăng?
Năm 2020, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang điểm 40). Năm 2019, trường lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; Chuyên Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.Học viện Tài chính có điểm xét tuyển cao nhất là 24, điểm chuẩn có tăng?  - Đầu tiên

Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2021, Học viện Tài chính công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2021 .

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) vào trường năm 2021 như sau:

TT Mã ngành/Chuyên ngành Tên ngành/Chuyên ngành nhóm tuyển sinh Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chương trình chất lượng cao (môn Tiếng Anh không nhân hệ số 2)
Đầu tiên 7340201C06 Tài chính – Ngân hàng Hải quan & Hậu cần A01, D01, D07 24
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 24
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 24
4 7340301C21 Kế toán viên kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 24
5 7340301C22 Kiểm toán A01, D01, D07 24
chương trình chuẩn
6 7220201 Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh không nhân hệ số 2) A01, D01, D07 20
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 20
số 8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 20
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 20
mười 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 20
11 7340301 Kế toán viên A00, A01, D07 20
thứ mười hai 7340301D Kế toán viên D01 20
13 7340405 Hệ thống quản lý thông tin A00, A01, D01, D07 20
Chương trình DDP (mỗi bằng cử nhân)
14 7340201DDP1 Tài chính – Ngân hàng A00 20
15 7340201DDP2 Tài chính – Ngân hàng A01, D01, D07 20

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào gồm tổng điểm của 3 bài thi/môn xét tuyển theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Năm 2020, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang điểm 40).

Ngành có điểm đầu vào cao nhất là Chương trình chuẩn tiếng Anh. Ngoài ngành này, các ngành thuộc chương trình chất lượng cao gồm Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (môn tiếng Anh là môn chính) cũng tính điểm xét tuyển theo thang điểm. 40. Điểm trúng tuyển nhóm ngành này dao động từ 30,17 đến 32,7.

Các ngành còn lại được tính theo thang điểm 30, từ 24,7 (Kinh tế) đến 26,2 (Kế toán). Điểm chuẩn và tiêu chí phụ của từng ngành cụ thể như sau:

TT Mã ngành/chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành nhóm tuyển sinh Điểm xét tuyển tiêu chí phụ
điểm toán Thứ tự nguyện vọng
Đầu tiên 7340201C06 Hải quan & Hậu cần A01, D01, D07 31.17 8,80 NV1-5
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 31,80 8h20 NV1-3
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30.17 9h40 NV1-4
4 7340302C21 kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 9.00 NV1-2
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31.00 9.00 NV1-8
6 7220201 ngôn ngữ tiếng anh A01, D01, D07 32,70 8,80 NV1
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 24,70
số 8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 25.50 8,80 NV1-8
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 25.00
mười 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 25.00
11 7340301 Kế toán viên A00, A01, D07 26.20
thứ mười hai 7340301D Kế toán viên D01 26.20
13 7340405 Hệ thống quản lý thông tin A00, A01, D01, D07 24,85 8,60 NV1-4

Năm 2019, Học viện Tài chính lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; Ngành Ngôn ngữ Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.

Như sau:

STT Mã ngành Tên ngành kết hợp chủ đề điểm chuẩn Ghi chú
Đầu tiên 7220201 ngôn ngữ tiếng anh D01 29,82 T0 >= 7, NV1 – NV2
2 7310101 Kinh tế A01, D01 21,65 T0 >= 8,2, NV1 – NV2
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 25,55 T0 >= 8,8, NV1 – NV2
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01 21.45 T0 >= 7,4, NV1 – NV2
5 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 22
6 7340301 Kế toán viên A00, A01 23.3 T0 >= 7,8, NV1 – NV2
7 7340301D Kế toán viên D01 23 T0 >= 8, NV1
số 8 7340405 Hệ thống quản lý thông tin A00, A01, D01 21.25

Nguồn: https://tienphong.vn/hoc-vien-tai-chinh-diem-san-xet-tuyen-cao-nhat-la-24-diem-chuan-co-tang-pos…Nguồn: https: //tienphong.vn/hoc-vien-tai-chinh-diem-san-xet-tuyen-cao-nhat-la-24-diem-chuan-co-tang-post1364312.tpo

Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm sàn cao nhất là 19 điểm, điểm chuẩn sẽ là bao nhiêu?

Năm 2020, Đại học Mỏ – Địa chất lấy điểm chuẩn các ngành dao động từ 15-25 điểm nhưng năm 2019 lấy từ 14-17,5 điểm.

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)

Similar Posts

Trả lời