Kế toán

Kế toán TRENDING

NGÀNH KẾ TOÁN

      Ngành Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình kế toán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát chế độ kế toán hiện hành của VN và kế toán quốc tế. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

  • Cơ hội nghề nghiệp:

– Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng nhỏ và vừa trên toàn quốc, chuyên viên phân tích và tư vấn, trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.

– Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy, giảng viên giảng dạy các học phần có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

– Hiện nay, chuyên ngành Kế toán cũng đang có nhu cầu rất cao tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê của Khoa, trên 95% sinh viên thuộc chuyên ngành Kế toán các khóa trước ra trường đã có việc làm với thu nhập khá cao.

 

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.