Kỹ thuật phục hồi chức năng

Kỹ thuật phục hồi chức năng TRENDING

Ngành đào tạo: Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành: 6720603

1. Yêu cầu về kiến thức

* Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
* Về ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
* Về tin học:
– Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
– Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản của tin học văn phòng và Internet.

2. Mục tiêu đào tạo

– Về thái độ: bồi dưỡng cho các kỹ thuật viên Phục hồi chức năng tương lai các phẩm chất đạo đức như khiêm tốn, chân thành, trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc nhất là tận tâm với nghề để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho con người.

– Về kiến thức: sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về sức khỏe, các kiến thức chuyên môn về ngành cũng như pháp luật và chính sách pháp luật về thực hành nghề để có khả năng làm việc độc lập, giải quyết các vấn đề trong phạm vi của mình.

– Về kỹ năng: Bên cạnh các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như: khám bệnh, sử dụng máy móc, thiết bị Y tế, lâp mục tiêu, kế hoạch điều trị bệnh bằng phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân thì nhà trường còn tạo điều kiện giúp sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp với các đồng nghiệp khác trong quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân sau này đồng thời đào tạo tiếng anh, tin học văn phòng – những công cụ thực sự hữu ích cho sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong tình hình mới.

3. Cơ hội việc làm

– Các khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện: hầu hết tại các bệnh viện từ Trung Ương đến địa phương, từ trong nước đến nước ngoài đều có khoa PHCN, bạn có thể ứng tuyển vị trí kỹ thuật viên tại những nơi này

– Tổ chức phi chính phủ: bạn có thể xin vào các dự án chăm sóc sức khỏe cho người tàn tật, người già,…Mức lương mà các tổ chức phi chính phủ trả lên tới hàng ngàn đô la.

– Các trường ĐH, CĐ Y: Nếu muốn làm nghề giáo, bạn có thể trở thành những giảng viên giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo Y Dược

– Các trung tâm trị liệu Phục hồi chức năng: Ngoài các bệnh viện, các trung tâm Phục hồi chức năng mọc lên ngày càng nhiều, trở thành “mảnh đất” màu mỡ cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.