Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông TRENDING

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Đào tạo kỹ sư khảo sát, thiết kế công trình; quy hoạch tuyến; tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công; quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông; lập dự án đầu tư xây dựng; lập dự toán; kiểm định, cải tạo và thi công công trình cầu và đường.

Cơ hội nghề nghiệp: Đảm nhiệm công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, kiểm định công trình tại các công ty, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình cầu và đường. Hợp tác lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.