Luật

Luật TRENDING

NGÀNH LUẬT

1. GIỚI THIỆU NGÀNH

Ngành luật là một trong những ngành nghề phổ biến và không thể thiếu của xã hội. Khi ngày càng nhiều vấn đề xã hội nảy sinh thì ngành luật càng có cơ hội phát triển hơn nữa. Với ngành học này, sinh viên không chỉ được trang bị những kiến thức (cơ bản và chuyên ngành luật) và các kỹ năng thực hành vận dụng tri thức pháp luật giải quyết công việc) mà còn được trang bị thái độ nghề nghiệp đúng đắn, tích cực tại môi trường làm việc khác nhau.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
* Mục tiêu đào tạo chung
Người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngành Luật ở trình độ ĐH để đảm nhận được nhiệm vụ tại các vị trí thuộc chuyên ngành Luật (các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan tư pháp, tòa án, Viện kiểm sát Nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, công ty tư vấn pháp luật… ) đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

* Chuẩn kiến thức
Trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, các bộ luật cơ bản của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học giải thích được những nội dung kiến thức cơ bản của Luật dân sự, Luật thương mại, Luật tài chính, Luật ngân hàng…

* Chuẩn kỹ năng
Thực hiện được các công tác quản lý hộ tịch, hòa giải, chứng thực, cung cấp, thu thập các chứng cứ, quản lý thi hành án hình sự chưa tới mức giam giữ và án dân sự.
Giúp UBND cấp xã, phường ban hành văn bản đúng về thể thức; Thống kê tư pháp; Hoạt động tư pháp; Thanh tra, Khiếu tố cơ sở…

* Tác phong, thái độ nghề nghiệp
Có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.
Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân: có đạo đức xã hội chủ nghĩa; có lối sống lành mạnh; có trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật.

* Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp bạn có thể làm việc tại: Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, Tòa án, Viện kiểm sát các cấp, công ty luật, văn phòng luật sư, các doanh nghiệp…

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.