Ngôn ngữ anh

Ngôn ngữ anh TRENDING

Đào tạo hệ cử nhân Ngôn ngữ Anh có nền tảng về ngôn ngữ và kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh Thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và các kỹ năng viết thư, báo cáo kinh doanh, kỹ năng trình bày, đàm phán, biên – phiên dịch các vấn đề kinh tế thương mại;

Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả, có đủ chuyên môn để tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ;

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị, cơ quan, dự án của nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ, truyền thông, báo chí, dịch thuật, biên tập …. Các cơ quan hành chính sự nghiệp. Ngoài ra nếu trang bị thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng giảng dạy tiếng Anh ở các trường trung học và đại học, trung tâm ngoại ngữ và các trường quốc tế.

 

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.