Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành TRENDING

Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và resort, Quản trị nhà hàng.

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch bao gồm: kinh doanh lữ hành, kinh doanh khách sạn – nhà hàng, kinh doanh resort và ẩm thực. Am hiểu, nắm vững luật pháp về du lịch và những nghiệp vụ chuyên môn như: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành chương trình du lịch; có khả năng tổ chức quy hoạch, phát triển và quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch.

Cơ hội nghề nghiệp:  Cử nhân kinh tế ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tốt nghiệp tại trường Đại học Cửu Long có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

– Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn, nhà hàng (với các vị trí lễ tân, nhà hàng, buồng phòng, bar …)

– Công tác tại các sở, ban, ngành về Du lịch như: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; các Ban quản lí di tích…;

– Giảng dạy tại những cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

– Có thể phát triển khả năng kinh doanh độc lập thông qua việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch của cá nhân.

 

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.