Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh TRENDING

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành QTKD trang bị cho sinh viên năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, quản trị cấp cao của tổ chức và khởi sự làm chủ một doanh nghiệp độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; phát triển kỹ năng toàn diện: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy, lãnh đạo, quản lý đội ngũ ….và những kỹ năng phổ biến nhất có thể áp dụng cho con đường sự nghiệp nào mà sinh viên lựa chọn.

Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân QTKD ra trường luôn có nhiều lựa chọn hơn các ngành khác. Tuỳ theo định hướng của bản thân có thể làm việc ở các vị trí:

Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực

Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh

Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.

Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.

Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty

Giáo viên giảng dạy chuyên ngành ở các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp,

Tùy thuộc năng lực của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp như sau:

Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân QTKD có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư

Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh

Trợ lý dự án

Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh

Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ

5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:

Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực

Giám đốc điều hành vùng/khu vực

Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là:

Giám đốc doanh nghiệp

Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn.

Chủ doanh nghiệp

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.