Trắc nghiệm tình yêu không chỉ dành cho những người đang yêu

Đáp án đúng là 150

Từ công thức thứ nhất, ta có: 1 mũi tên xuyên tim = 8

Thay vào công thức thứ 3, ta được: 2 trái tim + 1 viên kim cương = 16

Ở công thức 4 ta có: 4 tim – 1 kim cương = 20

Cộng công thức thứ 3 và thứ 4 ta có: 2 trái tim + 1 viên kim cương + 4 trái tim – 1 viên kim cương = 16 + 20

=> 6 trái tim = 36

=> 1 trái tim = 6

=> 1 viên kim cương = 4

Từ công thức thứ 2 ta tính được: 2 cặp đôi có trái tim = 2 (hình thoi + mũi tên xuyên tim)

=> 1 cặp đôi trái tim = 1 viên kim cương + 1 mũi tên xuyên tim = 4 + 8 = 12

=> 1 đôi = 6

Ở công thức cuối ta thấy giữa cặp kim cương không phải là trái tim mà là viên kim cương nên cặp kim cương = 6 + 4 = 10

Vậy đáp án đúng là: 10 + (6 + 8) × (4 + 6) = 150

Nguồn: http://danviet.vn/cau-do-tinh-yeu-khong-chi-danh-cho-nhung-nguoi-dang-yeu-502020177059371.htmNguồn: http://danviet.vn/cau-do- Tinh-yeu-không-chi-danh-cho-nguoi-dang-yeu-502020177059371.htm

Theo Minh Châu (Dân Việt)

Similar Posts

Trả lời