Từ năm 2018, học sinh THPT học theo kiểu “cuốn chiếu”.
Chương trình học “cuốn chiếu” là học môn nào thì hoàn thành môn đó. Khi học sinh đã hoàn thành giáo trình của môn học, họ sẽ chuyển sang môn học khác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục. Chung.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội.


Trước đó, ngày 28/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.


Từ năm 2018, học sinh THPT học "chiếu tatami" - Đầu tiên


(Hình minh họa)


Theo Nghị quyết, giáo dục phổ thông có 12 năm, bao gồm giáo dục cơ bản (9 năm) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (3 năm). GDHN là giai đoạn học sinh tiếp cận với nghề nghiệp. Giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ tích hợp các nội dung có liên quan của một số lĩnh vực, môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp; Sắp xếp hợp lý, tránh trùng lắp nội dung. Ở cấp THPT, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn một số môn học, chủ đề học tập theo hình thức tích lũy tín chỉ.


Theo đó, từ năm học 2018 – 2019 sẽ bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa theo hình thức trượt cuốn đối với từng cấp học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.


Hiện nay, chương trình học cuốn chiếu chỉ được áp dụng tại một số trường đại học. Giáo trình cuốn chiếu là cách đào tạo: học môn nào thi hết môn đó. Một chủ đề chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian. Khi học sinh đã hoàn thành giáo trình của môn học, họ sẽ chuyển sang môn học khác.


Theo chủ trương của nhiều cơ sở giáo dục, đây là phương thức đào tạo nhằm giảm tải cho học sinh, hoặc do thiếu giáo viên hoặc không đủ phòng học. Ưu điểm của hình thức học thi này là dễ ôn tập vì kiến ​​thức vẫn còn mới sau khi học xong.


Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nêu rõ, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông. ; kết hợp dạy chữ, dạy chữ và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục dựa trên tri thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực, hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong quý I năm 2015 trước khi phê duyệt.


Theo Cảnh Kiên (Khám Phá)

Similar Posts

Trả lời